Skip to main content

Educació ambiental

Promovem la creació d'una consciència ambiental i el canvi d'hàbits cap a la sostenibilitat mitjançant accions de sensibilització adaptades a diferents públics i formats. Els programes dissenyats i desenvolupats per TALHER s'adapten tant a l'educació formal com a activitats d'oci formatiu.

PROGRAMES D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL I CIENTÍFICA

Desenvolupem programes educatius, des de la seva conceptualització i elaboració dels continguts i recursos fins a la concertació de reserves i planificació de sessions, coordinant equips educatius especialistes en disseny, producció i dinamització de tallers i activitats de temàtica ambiental i científica.

GESTIÓ D’EQUIPAMENT
AMBIENTAL

Gestionem aules, centres d’interpretació i altres equipaments ambientals amb l’objectiu d’oferir a ciutadans i visitants de totes les edats i perfilis recursos per a la formació i la sensibilització, dins i fora de l’àmbit purament educatiu.

ESDEVENIMENTS I CAMPANYES
DE SENSIBILITZACIÓ

Dissenyem campanyes i accions puntuals, consistents en accions de proximitat, dinàmiques de sensibilització, xerrades, tallers i fins i tot altres formats més àgils i desenfadats per a promoure canvis en la manera de pensar i actuar sobre les problemàtiques ambientals més rellevants.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Plantegem i dinamitzem accions formatives de diversos nivells de complexitat relacionades amb el foment d’una cultura de sostenibilitat entre professionals de diferents perfils i sectors.

Logo Talher

Certificaciones