Skip to main content

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES - CLIENTS

RESPONSABLE:

 • Identitat: TALHER,  S.A. – CIF: A-08602815- Avda. Manoteras, 46 bis 2a Pta. – 28050 Madrid
 • Telèfon: 91 745 9100
 • Contacte Delegat de Protecció de Dades (DPD): rgpd-talher@talher.com

FINALITAT:

Tractem la informació que ens faciliten amb les finalitats de:

 • Gestió financera, econòmica, comptable i d’administració.
 • Gestió i manteniment dels procediments judicials.
 • Enviaments d’informació comercial relacionada amb l’objecte del contracte existent.
 • Enviaments d’informació comercial de productes i serveis (previ consentiment).
 • Canal Ètic: S’atendran les comunicacions rebudes a l’adreça de correu electrònic habilitat en el lloc web de l’empresa, quedant garantida tant l’absoluta confidencialitat del comunicant com la no adopció de represàlia alguna per reportar de bona fe.
 • Gestió d’exclusions comercials. Base amb el mínim de dades per evitar enviament de comunicacions comercials a les persones que no hagin consentit o que hagin revocat el seu consentiment.
 • Gestió per a la programació d’activitats artístiques, si escau.

LEGITIMACIÓ:

 1. Execució d’un contracte
 2. Interès legítim
 3. Consentiment previ

TERMINIS DE CONSERVACIÓ:

 • A efectes mercantils: documentació comptable i fiscal: 6 anys – Art. 30 Codi de Comerç.
 • A efectes fiscals: 4 anys – Articles 66 a 70 de la Llei General Tributària.
 • Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació: 5 anys.
 • Termini conservació justificat: 10 anys atenent a requeriments d’autoritats competents en la matèria.
 • Canal ètic: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a determinar si s’admet la comunicació, i que no serà superior a 3 mesos. Si s’admet la comunicació, es conservaran les dades a l’efecte d’investigar els fets, contestar consultes, així com justificar la deguda diligència i control en la prevenció de delictes, durant el temps que sigui necessari per a l’exercici legítim per la companyia dels seus drets en judici.

 

DESTINATARIS:

Les seves dades podran ser comunicades legítimament a:

Organització Dades
Administracions públiques amb competència en la matèria Nom/cognoms, document identificatiu, signatura, dades econòmiques
Agència Tributària Nom/cognoms, document identificatiu, signatura, dades econòmiques
Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals Nom/cognoms, dades econòmiques

 

EXERCICI DE DRETS:

Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant les seves dades personals. Té dret a sol·licitar:

 • L’accés a les seves dades personals.
 • La rectificació de les dades inexactes.
 • La supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
 • La limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • L’oposició al tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. L’empresa deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els drets reconeguts pel Reglament (UE) 2016/679 es podran exercir directament o mitjançant representant legal o voluntari.

Podeu sol·licitar l’exercici de drets per mitjans informàtics a través de l’adreça de correu electrònic de contacte del delegat de Protecció de Dades o enviant la vostra sol·licitud a l’adreça del responsable, a dalt indicada.

Per a obtenir informació sobre els seus drets podeu visitar: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

En el cas de no haver obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, poden presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: https://www.aepd.es/agencia/en-que-podemos-ayudarte.html

Certificaciones