Skip to main content

Talher realitza per Endesa Distribución (e-distribución) els serveis de tala i poda a les xarxes d’alta, mitja i baixa tensió, a diferents regions del territori espanyol.

Amb aquestes tasques, mantenim la vegetació sota les línies elèctriques a la distància reglamentada per la normativa legal vigent i per la pròpia normativa d’e-distribución, amb l’objectiu de garantir el subministrament elèctric i prevenir la possibilitat d’incendis derivats de les instal·lacions de distribució elèctrica . Els treballs comprenen el manteniment de l’ample de carrer reglamentat lliure de vegetació, la poda de la vegetació que envaeix la zona de seguretat, la tala dels elements vegetals que envaeixen la zona de seguretat o que tenen potencial risc de caiguda sobre la línia o aquesta zona, i el desbrossament i la poda de la vegetació per tal d’evitar que el seu creixement envaeixi la zona de seguretat o entri en contacte amb el cablejat elèctric. Per a això, es realitzen treballs en proximitat de línies elèctriques que requereixen d’una formació molt específica en risc elèctric, treballs en alçada i treballs sobre aquells elements que necessiten tasques sense tensió a la línia elèctrica. Totes aquestes tasques requereixen d’una formació molt específica i d’un reciclatge continu en treballs en proximitat de risc elèctric, treballs en alçada, de trepa, i rescat en alçada, realització de descàrrega en línies elèctriques, i qualificació en prevenció de riscos laborals adaptada a la proximitat de risc elèctric.

Les línies objecte del servei comprenen un total de 758 km. de línies d’alta tensió, 4.064 km. de línies de mitja tensió, 7.197 km. de línies de baixa tensió i el manteniment de la vegetació perimetral de 9.111 centres transformadors.