Skip to main content

Talher, per tal de garantir els nivells màxims de qualitat i seguretat per als usuaris dels jocs infantils, els nens i les nenes, té implantat des de 2013 un sistema de gestió per a la instal·lació i manteniment de jocs infantils. Aquest sistema, certificat per AENOR d’acord amb la norma UNE-EN 1176-7: 2009, es fonamenta en tres pilars.

El principal és l’equip de professionals de la màxima qualificació i experiència en el manteniment dels jocs, que compta amb un programa específic de formació contínua. El segon pilar és una sèrie d’inspeccions i manteniments extrets de la norma descrita anteriorment: Inspeccions Principal, Funcional i Ocular, i manteniment Preventiu i Correctiu. En tercer lloc, el sistema es completa amb el suport d’una eina informàtica amb tecnologia GIS (sigles en anglès de Sistema d’Informació Geogràfica) a la mida del servei, per a la planificació, seguiment i registre de totes les operacions.

Des de Talher es mantenen 106 àrees de jocs infantils a Càceres, constituïdes per 698 elements, com són les combinacions, els gronxadors, els balancins, els cartells, els tancaments, la superfície d’impacte, etc. Gràcies a la metodologia implantada, qualsevol joc deteriorat que suposi un risc pels usuaris és precintat o retirat en menys de 24 hores. També s’han reduït al màxim els terminis de les reparacions, de manera que sempre estan operatius més del 99% dels elements mantinguts.

Confiem que aquest esforç contribueixi d’alguna manera a mantenir els nostres infants segurs mentre desenvolupen les seves activitats lúdiques, tan necessàries pel seu desenvolupament.