Esbrossades Oja-Cárdenas

Serveis de tala i poda a xarxes energètiques

Servei de reguarda del Burg d’Osma

Serveis de les bases heli transportades