Serveis forestals

MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES

MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ SOTA XARXES D'ALTA, MITJANA I BAIXA TENSIÓ DE E-DISTRIBUCIÓ.

TALHER realitza els serveis de tala i poda en xarxes d’alta, mitjana i baixa tensió per a Endesa Distribució (e-distribució).

Mantenim la vegetació sota les línies elèctriques a la distància reglamentada per la normativa legal vigent i per la normativa de e-distribució, amb l’objectiu de garantir el subministrament elèctric i prevenir la possibilitat d’incendis derivats de les instal·lacions de distribució elèctrica.

Logo Talher

Certificaciones