Skip to main content

Dins del programa d’activitats del Centre d’Informació i Educació Ambiental L’Hort del Retiro oferim diversos itineraris per a donar a conèixer els valors naturals, històrics, culturals i paisatgístics d’aquest emblemàtic parc que compta amb més de 400 anys d’història.

El programa d’itineraris guiats gratuïts es compon d’una vintena de recorreguts diferents en els quals es tracten diferents temes. Una de les temàtiques principals és la botànica i la jardineria del parc.

Cada temporada busquem nous continguts per a oferir novetats adaptades als interessos de la gent que participa en el nostre programa. Per això, al maig d’enguany hem inaugurat un nou itinerari denominat El Roserar i altres racons florits del Retiro.

En aquest recorregut visitem detalladament el Roserar del Retiro. En ell expliquem la història del cultiu de les roses, que es remunta a fa més de trenta segles i exposem com al llarg del temps s’han anat creuant diferents varietats silvestres per a obtenir varietats conreades amb els caràcters desitjats en cada època segons les modes i els gustos vigents, introduint nous colors i formes, modulant la seva temporada de floració i millorant el valor ornamental d’aquests arbustos.

Donat l’èxit d’aquesta activitat, convocarem aquesta activitat cada any el mes de maig, que és quan es produeix la cridanera floració dels rosers.