Educació ambiental

ESDEVENIMENTS I CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE ECONOMIA CIRCULAR PROMOGUDA PER L'AJUNTAMENT DE VALLADOLID I ECOEMBES.

Dissenyem i coordinem aquest programa en el barri de la Victòria (Valladolid) establint com a pilar la participació i implicació de la ciutadania, gràcies a la qual aconseguim dur a terme diferents accions de sensibilització ambiental i canvis en la gestió real dels residus urbans.

Amb les diferents intervencions i gràcies a un treball multidisciplinari aconseguim passar d’un 37% a un 50% de recollida selectiva, en un any, convertint a aquest barri en pioner a aconseguir els estàndards de separació que marquen les directrius europees.

Certificaciones