Educació ambiental

ESDEVENIMENTS I CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

PROGRAMES I CAMPANYES D'EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL SOBRE LA GESTIÓ DE RESIDUS I EL CONSUM D'AIGUA PROMOGUTS PER EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM S. A.

Dissenyem i executem les campanyes educatives i de sensibilització, dirigides tant a la ciutadania com a sectors econòmics específics, per a donar suport a la implementació de les estratègies sobre gestió de residus i consum d’aigua del municipi de Palma.

Punts informatius a peu de carrer, visites porta a porta, xerrades i tallers, activitats escolars… Ajustem cada intervenció al públic objectiu i sempre busquem les màximes complicitats des de la proximitat per a aconseguir el major impacte.

Certificaciones