Serveis urbans

MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES

CONSERVACIÓ INTEGRAL DE CARRETERES EIX DIAGONAL, CONCESIONARIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA).

TALHER realitza el manteniment, conservació i viabilitat de l’Eix Diagonal Vilanova i la Geltrú Vilafranca del Penedès, Igualada i Manresa (C-15 i C-37).

Els treballs duts a terme comprenen la realització de segues, podes, tractaments fitosanitaris, neteges, reparació d’elements de seguretat i abalisaments. Així com l’atenció a incidents i serveis viaris hivernals, tant en trams de carretera convencional com en vies d’alta capacitat.

Logo Talher

Certificaciones