Serveis urbans

ZONES VERDES

GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC PER A la CURA DE JARDINS I ZONES VERDES DE SÒRIA.

TALHER presta serveis de conservació i manteniment dels jardins, arbratge i zones verdes públiques en el terme municipal de Sòria, incloent neteja de les zones de jocs, dispensadors per als residus canins, papereres i altres elements vegetals.

A més, col·laborem en la neteja de les vies públiques en cas de nevades i participem en el muntatge, desmuntatge i ornamentació del tradicional Belén de Nadal.

Certificaciones